ดอกชุมเห็ดเทศ ยาระบายท้องขนานเอก

ชุมเห็ดเทศ มีถิ่นกำเนิดแถบทางอเมริกาเขตร้อน เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม เนื้อไม้อ่อน สูงประมาณ 3 เมตร ใบรวมแบบขนนก มีใบย่อยออกเป็นคู่ซ้ายขวาเรียงตามก้านใบขนาดใหญ่ ใบหนา แข็งและสาก ใบย่อยเป็นรูปไข่ ปลายใบมน ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ชูตั้งขึ้นตามปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกหลายดอก และทยอยกันบานทีละดอก ดอกสีเหลืองสด ผลเป็นฝีกมีครีบ แก่จัด จะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เป็นไม้กลางแจ้งที่อยู่ได้ทั้งที่แสงแดดจัด ชอบขึ้นตามชายน้ำ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจากฝักแก่ Read More